Община Бургас и Бургаската писателска общност учредяват стипендия „Млад разказвач“

образование

Стипендията е на името на писателя Атанас Радойнов, който ни напусна тази година. Тя е ежегодна и се връчва в Деня на влюбените – 14 февруари, след провеждане на регионален конкурс. За нея могат да кандидатстват младежи на възраст от 16 до 28 години.
Разказите на свободна тема, не по-дълги от 5 страници, се изпращат в електронен вид, написани на шрифт Timеs New Roman, 12 пункта, на e-mail: bpo2015@abv.bg. Крайният срок за подаване на творбите е 14 януари 2017 година.
Компетентно жури ще определи кой от участниците в конкурса ще е носител на Творческа стипендия „Млад разказвач“. Победителят ще получи еднократно 400 лв., осигурени от организаторите и семейството на писателя, както и диплом от Община Бургас и Бургаската писателска общност.
Творческата стипендия се връчва от организаторите на специална церемония и четене на наградените и номинирани творби на 14 февруари 2017 г. от 18:00 часа в Дома на писателя.

Източник: Община Бургас

Вашият коментар